MİSYONUMUZ

Hizmet verilen kişilerin kurumsal yapılarını, güvenirliğini ve performansını tarafsızlık ve gizlilik prosedür çerçevesinde uygunluğunu

değerlendirmek, belgelendirilmesini sağlamak, bu belgelendirmenin sürdürebilir olmasını sağlamak ve geliştirmektir.

VİZYONUMUZ

Uzay Belgelendirme olarak bilgi, tecrübe ve uzmanlığımızı müşterilerimiz ile paylaşarak, hem müşterimizi hem de

kurumumuzu geliştirerek, geleceğe uzun ve kalıcı yaşamlı şirketler olarak yenilenebilir ve sürdürülebilir olmayı sağlamaktır.