• Uzay Belgelendirme bünyesinde gerçekleşebilecek tüm çıkar çatışmalarının ve yaptırımlarının oluşturulmasını kapsamaktadır.
  • Çıkar çatışmalarına sebebiyet verebilecek tehlikelerin her biri ayrı ayrı değerlendirilir.
  • Değerlendirme yapılırken tehlikelerin olma olasılığı ve yaşanması durumunda ortaya çıkabilecek ,tarafsızlığı etkileyecek unsurlar göz önünde bulundurulur.
  • Önemli olduğu düşünülen tüm tehlikelerle ilgili düzeltme veya düzeltici faaliyet başlatılır.
  • Uzay Belgelendirmenin sunmakta olduğu hizmetlerden biri veya birkaçı kapsamında, belgelendirme talebinde bulunan kuruluşların veya kişilerin başvurusunun alınması esnasında Uzay Belgelendirme tarafından çıkar çatışmalarına neden olabilecek durumlar analiz edilir ve böyle bir durum söz konusu olduğunda talep geri çevrilir.
  • Kuruluşumuz, faaliyetlerinde gizlilik, tarafsızlık ve bağımsız kararların alınmasında Tarafsızlık risk analizi oluşturmuş ve uygulamaktadır.
  • Risklerin azaltılmasına veya kontrol altına alınmasına yönelik önleyici faaliyetler planlanır.
  • Uzay Belgelendirmenin kararlarını olumsuz etkileyecek derecede müşterileri ile herhangi bir şekilde maddi veya hukuki bağının olmaması ve mali baskılardan uzak, profesyonel karar verebilme yeteneğine sahip olması.