UZAY BELGELENDİRME TARAFSIZLIK TAAHHÜTNAMESİ

  • Uzay Belgelendirme, tarafsızlığın yönetiminden kendisi sorumludur.
  • Belgelendirme hizmetlerini gizlilik, tarafsızlık, adillik ve bağımsızlık ilkesine uygun olarak gerçekleştireceğimizi,
  • MYK ve TÜRKAK şartları ile ve yasal şartlar doğrultusunda belgelendirme faaliyetlerindeki ücretlendirme, adaylardan istenilen doküman ve evraklar konusunda herkese adil davranacağımızı,
  • Doğru ve kaliteli hizmet vererek müşteri odaklı yönetim anlayışı ile tüm müşterilerine aynı şartları sunmak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutacağımızı,
  • Yönetimde sistem yaklaşımını ve karar verme sürecinde gerçek ve tarafsızlık ilkelerini uygulayacağımızı,
  • Çıkar çatışmalarına müsaade etmeyeceğimizi,
  • Personel belgelendirme faaliyetleri sırasında edinmiş olduğumuz tüm bilgileri gizli bilgi olarak kabul edeceğimizi ve gizlilik ilkelerine uygun olarak muhafaza edeceğimizi,
  • Faaliyetlerimizin devamlılığı için her türlü kaynağı sağlayacağımızı,
  • Adayın yazılı izni olmadan, aday hakkında edindiği bilgiyi üçüncü şahıs ve/veya kuruluşlarla paylaşmayacağımızı taahhüt ederiz.