17UY0296-3 KASİYER – SEVİYE 3

Bu bilgilendirme, 17UY0296–3 Kasiyer Seviye 3 adayının belgelendirme süreci hakkında hazırlanmıştır.

 1. MESLEK TANIMI
  • 17UY0296–3 KASİYER SEVİYE 3

Kasiyer – Seviye 3 ; müşterinin kasa ile ilgili tüm işlemlerini ve kasa açılış-kapanışlarını, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

 1. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 • Kimlik Fotokopisi
 • Belgelendirme Ücreti Makbuzu
 • Aday Başvuru Formu
 1. ZORUNLU BİRİMLER
  • TEORİK SINAV (T1)

A1,A2 yeterlilik birimleri için T1 teorik sınav uygulanır. Çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. Her soru için 2dk süre verilir. Soruların %70’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

 • PERFORMANSA DAYALI SINAV (P1-P2)

İşle ilgili uygulama örneği yaptırmak için (P1-P2) performansa dayalı sınav yapılır. Sınavda kasiyerlik için gerekli araç ve ekipman kullanılır. Adayın değerlendirme listesindeki 100 tam puan üzerinden %80 başarı sağlaması gerekmektedir.

P1-Kasada Satış ve Tahsilat Uygulaması

P2-Ara Rapor ve Gün sonu Kapanış İşlemleri Uygulaması

 • DİĞER ŞARTLAR
 • Sınavda yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.
 • Belgelendirmeye hak kazanmak için teorik ve performans sınavından başarılı olunmalıdır.
 • Sınavın herhangi bir bölümünden (T1, P1,P2) başarısız olan adayın başarılı olduğu bölümden muaf olma süresi 1 yıldır.
 • Sınavın herhangi bir biriminden ilk defa sınava girdiği tarihten itibaren 1 yıllık dönem içerisinde üst üste 2 defa başarısız olan adayların, tekrar sınava girebilmesi için yeniden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
 • Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun olarak yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbirleri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
 • Uygulama sınavında adayların test araçları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.
 • Sınavda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi Uzay Belgelendirme tarafından sağlanır.
Başvuru Formunu İndir
17UY0296-3 KASİYER SEVİYE 3
SINAV ÜCRETİ BELGE ÜCRETİ TOPLAM
900 ₺ 250 ₺ 1.150 ₺
Yeterlilik İçin Sınavsız Belge Yenileme Ücret Bedeli : 250 ₺
Yeterlilik İçin Sınavlı Belge Yenileme Ücret Bedeli: 900 ₺
Online Başvuru