17UY0327-3  MİNİBÜS ŞOFÖRÜ – SEVİYE 3

Bu bilgilendirme, 17UY0327-3 Minibüs Şoförü Seviye 3 adayının belgelendirme süreci hakkında hazırlanmıştır.

 1. MESLEK TANIMI
  • 17UY0327-3 MİNİBÜS ŞOFÖRÜ SEVİYE 3

Minibüs Şoförü (Seviye 3); kara yollarında ticari olarak tescil edilmiş motorlu araçları kullanarak taşıma hizmeti sunan, gerekli belge ve eğitime sahip kişidir.

 1. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 • Kimlik Fotokopisi
 • Belgelendirme Ücreti Makbuzu
 • Aday Başvuru Formu
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesi
 • Psikoteknik test raporu
 • Sabıka Kaydı
 1. ZORUNLU BİRİMLER
  • TEORİK SINAV (T1)

A1,A2 yeterlilik birimleri için T1 teorik sınav uygulanır. Çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. Her soru için 2dk süre verilir. Soruların %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

 • PERFORMANSA DAYALI SINAV (P1)

İşle ilgili uygulama örneği yaptırmak için (P1) performansa dayalı sınav yapılır. Sınavda minibüs şoförü için gerekli araç ve ekipman kullanılır. Adayın değerlendirme listesindeki 100 tam puan üzerinden %80 başarı sağlaması gerekmektedir.

 • DİĞER ŞARTLAR
 • Sınavda yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.
 • Belgelendirmeye hak kazanmak için teorik ve performans sınavından başarılı olunmalıdır.
 • Sınavın herhangi bir bölümünden (T1, P1) başarısız olan adayın başarılı olduğu bölümden muaf olma süresi 1 yıldır.
 • Sınavın herhangi bir biriminden ilk defa sınava girdiği tarihten itibaren 1 yıllık dönem içerisinde üst üste 2 defa başarısız olan adayların, tekrar sınava girebilmesi için yeniden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
 • Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun olarak yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbirleri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
 • Uygulama sınavında adayların test araçları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.
 • Sınavda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi Uzay Belgelendirme tarafından sağlanır.
Başvuru Formunu İndir
17UY0327-3 MİNİBÜS ŞOFÖRÜ SEVİYE 3
SINAV ÜCRETİ BELGE ÜCRETİ TOPLAM
1300 ₺ 250 ₺ 1.550 ₺
Yeterlilik İçin Sınavsız Belge Yenileme Ücret Bedeli : 250 ₺
Yeterlilik İçin Sınavlı Belge Yenileme Ücret Bedeli: 1300 ₺
Online Başvuru