Marka/Logo Kullanımı

 • Belgelendirilmiş kişi ve çalıştığı kuruluş, Uzay Belgelendirme logo/markalarını sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanabilir.
 • Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo /markaların ürüne/hizmete ait olmadığı, ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu belirtilir.
 • Logo/markaları, Uzay Belgelendirme web sayfasında görülen şekillerde ve renklerde, beyaz zemin üzerine kullanılır.
 • Logo/marka boyutları, okunabilirliği ve oranlaması bozulmamak şartıyla değiştirebilir.
 • Logo/markaları basılı veya elektronik ortamda, belgelendirilmiş kişinin çalıştığı kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılır.
 • Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde logo/marka kullanımını durdurulur.
 • Logo/marka kullanım şartlarına uyulmaması halinde Belgelendirme Prosedürü ’de belirlendiği şekilde belge askıya alınır veya iptal edilir.
 • Markayı MYK tarafından belirlenen usul, esas ve sözleşme şartlarına uygun kullanmak,
 • Uzay Belgelendirme teslim edilen markanın üçüncü bir kişi veya kuruluş tarafından yetkisiz kullanımını engellemek,
 • Markanın bir üçüncü kişi veya kuruluş tarafından yetkisiz olarak kullanıldığının tespiti halinde 15 gün içerisinde durumu MYK kurumuna bildirmek,Markanın kullanıldığı internet sitesi, reklam, sair kırtasiye, ilan ve yayınlarında yetkilendirme kapsamını açıkça belirtmek,
 • Markanın belirlenen kurallara aykırı olarak sehven kullanılması halinde derhal düzeltici işlem gerçekleştirmek,
 • Yetkilendirmenin iptali durumunda markayı kullanmamak; askıya alınması durumunda ise askı süresince markanın kullanımını durdurmak,
 • MYK tarafından kılavuzlar, rehberler, formlar ve diğer dokümanlarda belirlenen usul, esas ve sürelere uymak, Uzay Belgelendirme olarak markayı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yanı sıra kırtasiye malzemeleri ile reklam, tanıtım, promosyon, paketleme ve benzeri materyalin üzerinde kullanabilir.
 • Uzay Belgelendirme olarak markayı kendi ismimiz ve/veya logomuzla ile birlikte kullanacak, MYK marka kuruluşun isminden ve/veya logosundan daha baskın olmayacaktır.
 • Uzay Belgelendirme, yetki kapsamlarını açıkça belirtmek koşuluyla, markayı binalarda, taşıtlarda, tabelalarda, fuar gibi etkinliklerde tanıtım stantlarında kullanabilir.
 • Markayı standart ölçüleri dışında kullanma ihtiyacı duyan yetkilendirilmiş kuruluşlar kullanmak istedikleri marka ölçüsü ve kullanım yeri ile ilgili Kurum MYK ‘dan onay olacaktır.
 • Markayı Uzay Belgelendirme kapsamı dışında MYK Kurumun herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılamaz.
 • Yetkilendirme kapsamındaki sınav ve belgelendirme faaliyetlerinden Uzay Belgelendirme yetkili ve sorumludur.
 • Belgelendirilmiş Aday veya belgelendirilecek aday MYK ve TÜRKAK logo ve marklarını kesinlikle kullanamaz.
 • TÜRKAK akreditasyon markası, sadece “R10-06 TÜRKAK Akreditasyon markasının TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca kullanılmasına ilişkin şartlar” rehberinin güncel versiyonuna göre kullanılabilir. Bu dokümanın güncel versiyonuna, www.türkak.org.tr adresinden ulaşılabilir.
 • Uzay Belgelendirme, TÜRKAK ve MYK logo/markası, belgelendirilmiş personelin veya işverenin basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında tanıtım broşürleri, ürün/hizmet kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.
 • MYK/TÜRKAK logo/markası, sadece belgelendirme kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.
 • MYK-TÜRKAK markasının kullanıldığı tüm yerlerde logo/markanın ürüne/hizmete ait olmadığı ürünün/hizmete ait olmadığı ürünün/hizmetin sunumunda çalışan kişiye ait olduğu (belge numarası) ile birlikte belirtilmelidir.
 • MYK-TÜRKAK logo/markası/web sitesinde belirtilen şekillerde, renklerde, boyutlarda ve beyaz zemin üzerinde kullanılabilir. Uzay Belgelendirme MYK-TÜRKAK logo/markasının boyutları, okunabilirliğini bozmamak şartıyla en boy oranı kurmak suretiyle büyültülüp küçültülebilir.